Przyklady zginanie proste, budownictwo, MECHANIKA I WYTRZYMAŁOŚĆ, wytrzymka sem2

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Strona domowa - dr inŜ. Barbara Wieczorek -> Informacje dla studentów
Strona 1/6
Strona domowa - dr inŜ. Barbara Wieczorek -> Informacje dla studentów
Strona 2/6
TEMAT: Zginanie proste – przykłady
TEMAT: Zginanie proste – przykłady
Przykład 1
Sprawdzenie napręŜeń:
Zaprojektować przekrój poprzeczny układu.
Sporządzenie wykresów napręŜeń normalnych:
Rozwi
ą
zanie:
Sporządzenie wykresu momentów zginających.
Wyznaczenie geometrii przekroju.
Warunki projektowe:
·
dla maksymalnego momentu dodatniego (M+)
·
dla maksymalnego momentu ujemnego (M-)
Przyjęcie wartości zaprojektowanego przekroju:
1.10.2004
1.10.2004
 Strona domowa - dr inŜ. Barbara Wieczorek -> Informacje dla studentów
Strona 3/6
Strona domowa - dr inŜ. Barbara Wieczorek -> Informacje dla studentów
Strona 4/6
TEMAT: Zginanie proste – przykłady
TEMAT: Zginanie proste – przykłady
Przykład 2
Przykład 3
Zaprojektować przekrój poprzeczny układu.
Obliczyć maksymalne obciąŜenie układu.
Rozwi
ą
zanie:
Sporządzenie wykresu momentów zginających.
Rozwi
ą
zanie:
Sporządzenie wykresu momentów zginających.
Wyznaczenie geometrii przekroju.
Wyznaczenie geometrii przekroju.
Warunki projektowe:
Warunki projektowe:
·
dla maksymalnego momentu ujemnego (M-) -> bo rozciągane są tylko włókna górne i przekrój
jest symetryczny
·
dla maksymalnego momentu dodatniego (M+) -> bo rozciągane są tylko włókna dolne
Przyjęcie wartości zaprojektowanego przekroju:
Przyjęcie wartości zaprojektowanego przekroju:
Sprawdzenie napręŜeń:
Sprawdzenie napręŜeń:
Sporządzenie wykresów napręŜeń normalnych:
Sporządzenie wykresów napręŜeń normalnych:
1.10.2004
1.10.2004
 Strona domowa - dr inŜ. Barbara Wieczorek -> Informacje dla studentów
Strona 5/6
Strona domowa - dr inŜ. Barbara Wieczorek -> Informacje dla studentów
Strona 6/6
TEMAT: Zginanie proste – przykłady
TEMAT: Zginanie proste – przykłady
Przykład 4
dla przekroju 2-2
Warunki projektowe:
Określić, w którym połoŜeniu przekroju bardziej zostanie wykorzystana nośność przekroju.
·
dla maksymalnego momentu ujemnego (M-) -> bo rozciągane są tylko włókna górne i przekrój
jest symetryczny
Przyjęcie wartości zaprojektowanego przekroju:
Rozwi
ą
zanie:
Sporządzenie wykresu momentów zginających.
Sprawdzenie napręŜeń:
Wyznaczenie geometrii przekroju.
Przykład 5
Zaprojektować przekrój z dwóch ceowników walcowanych dla układu.
dla przekroju 1-1
Warunki projektowe:
Rozwi
ą
zanie:
Sporządzenie wykresu momentów zginających.
·
dla maksymalnego momentu ujemnego (M-) -> bo rozciągane są tylko włókna górne i przekrój
jest symetryczny
Warunki projektowe:
·
dla maksymalnego momentu -> bo przekrój jest symetryczny
Przyjęcie wartości zaprojektowanego przekroju:
Sprawdzenie napręŜeń:
Przyjęcie wartości zaprojektowanego przekroju:
Sprawdzenie napręŜeń:
1.10.2004
1.10.2004
  [ Pobierz całość w formacie PDF ]