Przypadkowy mąż-The Accidental Husband.2008.Napisy PL, Pliki Mietushek

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
{229}{540}T�umaczenie: Dla Pawcia: * od Bebka|Korekta: PanStra�ak{573}{632}/Reesa z Manhattanu, jeste� na antenie.{637}{700}/Umawia�am si� z wieloma facetami.|/Naprawd� wieloma.{704}{777}/Mia�am strasznie du�o randek w ciemno.|/Wiesz dlaczego?{781}{858}/- Jestem bardzo ciekawa, dawaj.|/- Szukam czego� prawdziwego,{863}{916}/o czym w�a�nie m�wisz.|/Chc� czu� mi�o��.{921}{1005}/Tak� oszala��, �e ledwie|/oddychasz czy jesz.{1011}{1097}/Czekam na idealnego ksi�cia,|/kt�ry porwie mnie, powali na kolana,{1103}{1196}/- rzuci na �cian�, i pchnie w moj�...|- Mo�e na tym koniec, Reesa.{1202}{1272}Po pierwsze, my�l�, �e mi�o�� nie powinna|odmawia� ci jedzenia{1278}{1368}czy dostawy tlenu.|Mi�o�� powinna ci� karmi�.{1372}{1431}/M�wi� tylko, �e chc� bajki.{1437}{1495}/Chc� podniecenia, romansu, wiesz?{1500}{1594}Tak. Tw�j idealny ksi���, nie istnieje.{1599}{1645}Dobry na kilka nocy do ��ka,{1649}{1713}ale jego urok uleci,|jak to z urokiem bywa.{1718}{1807}/Rozumiem, Dr Lloyd, ale m�wi�,|/�e chc� by� g��boko{1813}{1895}/- i nami�tnie zakochana.|- Chcesz by� nami�tnie zakochana.{1899}{1990}Widz�. Wiesz, kto jest wi�ksz� lip�,|ni� tw�j kolega - idealny ksi���?{1995}{2076}Jego brat, ksi��� nami�tny.|Reesa, je�li m�wisz serio,{2081}{2148}/o znalezieniu prawdziwej i trwa�ej|/mi�o�ci w tym mie�cie,{2154}{2208}/to b�d� musia�a ci teraz poradzi�,|/co� o trudach mi�o�ci.{2213}{2261}/- O-o�.|/- Te twoje ci�g�e randki,{2266}{2352}/to strata czasu.|/Nie znajdziesz czego�,{2357}{2427}/kiedy nie wiesz, czego szukasz.|/Szukasz aktywnie, tak?{2432}{2554}/Z nadziej�, �e kto� ci� zechce,|/kiedy to ty, musisz si� zdecydowa�,{2558}{2633}/co ty chcesz.|/Ka�dy mo�e si� zakocha�,{2638}{2740}/ale zas�ugujesz na m�czyzn�|/dojrza�ego emocjonalnie, by trwa� w tej mi�o�ci.{2745}{2852}/Nie zgadzaj si� na ch�opaka,|/kiedy mo�esz ��da� m�czyzny.{2857}{2902}/Nie jestem typem ��daj�cym.{2907}{2950}Nie r�b tego, Reesa.{2955}{2998}S�yszycie co ona robi, s�uchacze?{3004}{3095}/To g�os kobiety,|/kt�ra zgadza si� na namiastki.{3099}{3185}/Czemu to robimy? Tam w �rodku,|/wiemy, �e zas�ugujemy na co� lepszego,{3190}{3263}/wi�c czemu wci��,|/zani�amy nasze standardy?{3267}{3334}Po�wi�ci�am temu rozdzia�,|w mojej nowej ksi��ce "Prawdziwa mi�o��",{3339}{3373}kt�ra pojawi si� w sklepach w �rod�.{3378}{3492}/Nauczy�am si�, �e je�li nie ��dasz|/prawdziwej mi�o�ci,{3498}{3549}/to kto� ci� tam bardzo zrani.{3555}{3616}/Ale sk�d mam wiedzie�, czy ta mi�o��|/jest prawdziwa czy nie?{3620}{3718}Sama si� zastan�w.|/Czy jest odpowiedzialny?{3723}{3818}/Czy jeste�cie partnerami?{3823}{3916}/Czy jest doros�ym?|�lepy, kurna, jeste�?{3921}{4006}/I przede wszystkim, K:|/Czy jest kochaj�cy?{4012}{4116}/- Znasz kogo� takiego?|/- Nie bardzo.{4121}{4212}Poczekaj na niego, Reesa.|Wyjdzie ci to na dobre.{4216}{4292}/Dr Lloyd, ratuje mi pani �ycie.|/Dzi�kuj�.{4296}{4346}Prosz�.|Dobra, nast�pny rozm�wca.{4352}{4416}/- Patrick! Chod�!|/- Gdzie ona posz�a?{4420}{4534}Mam nadziej�, �e kupi� kaganiec.|�eby� siedzia� cicho, nast�pnym razem.{4539}{4603}- Ruchy, ruchy.|- O ile b�dzie nast�pny raz.{4673}{4732}/Muzyczka.{4773}{4821}- Znowu muzyczka.|- Lubi� muzyczki z program�w!{4827}{4903}- Oczywi�cie. Smutne|- O, jest lekarz serc!{4909}{4959}- Nie cierpi� jej.|- Moja ukochana j� uwielbia.{4964}{5007}- Moja te�.|- Twoja... twoja kto?{5013}{5068}To znaczy moja mama.{5073}{5134}- Co to?|- Jeste� potworem.{5138}{5238}Nast�pny rozm�wca.|Sofia z Astorii, jeste� na antenie.{5243}{5323}- Cze��, ju�?|- Tak, tak. Opowiadaj{5327}{5445}Mam wyj�� za m�� w ten weekend,|i mam w�tpliwo�ci.{5449}{5541}/- Ile tych w�tpliwo�ci?|- Co masz na my�li?{5545}{5595}Zastanawiasz si� nad odwo�aniem tego?{5600}{5702}/Zrobi�am sobie tw�j test dopasowania w Internecie.|I zdobyli�my 12 punkt�w.{5706}{5789}OK. Ten test, pozwala przewidzie�,|dopasowanie na dalsz� przysz�o��.{5795}{5853}/- Dobrze, �e to rozwa�asz...|- Sofia?{5859}{5906}/bardzo rozwa�nie.{5912}{5995}43% ma��e�stw, ko�czy si� rozwodem.{5999}{6075}/Nie chcesz tego.|Jak d�ugo znasz tego go�cia?{6080}{6152}/Oko�o pi�ciu miesi�cy,|ale on jest naprawd� dobry, i...{6156}{6216}Ale... Ale... 5 miesi�cy?{6220}{6323}/Sofia, boisz si� zosta� sama?{6327}{6406}- Chyba, mo�e, tak.|/- A wiesz, co jest jeszcze straszniejsze,{6411}{6475}/ni� bycie sam�?|/Wiesz co jest gorsze?{6479}{6588}/Bycie sam� z niew�a�ciwym facetem,|/przez reszt� �ycia. Rozumiesz?{6593}{6650}Nie wygl�da mi to,|na zwyk�y przypadek tremy.{6655}{6720}Czekaj, m�wisz, �e mam odwo�a� �lub?{6725}{6845}/Ko�czy mi si� czas,|/ale sama wiesz, w �rodku,{6850}{6939}/co musisz zrobi�.|/Dzi�kuj� za telefon.{6944}{6982}/Powodzenia.{7248}{7281}Puk puk.{7286}{7351}- Kto tam?|- Tw�j wydawca.{7356}{7479}- Nie chcemy �adnego.|- Czytaj i p�acz.{7484}{7579}- Naprawd�?|- Jest jeden spos�b, �eby si� dowiedzie�.{7584}{7648}Nie, nie. Jestem zbyt podenerwowana.|Ty przeczytaj.{7654}{7738}"Lekarz jest na fali.{7743}{7833}Pierwsza ksi��ka, lokalnej prezenterki radiowej|Dr Emmy Lloyd, "Prawdziwa mi�o��",{7838}{7926}pokazuje Lloyd, jako najnowsz� "khod�e",|wsp�czesnego romansu. "{7931}{8008}- Najnowsz� co? Jak mnie nazwali?|- Khod�a, widocznie.{8013}{8087}Nie wiem co to znaczy, a ty?|Nie wiem jak to si� pisze.{8092}{8151}- K-H...|- Co to za s�owo, khod�a?{8156}{8217}...O...|- To tylko na pokaz.{8222}{8289}- OK.|- Jak na popularny magazyn,{8294}{8384}kt�ry recenzuje poradnik|i wrzuca s�owo "khod�a"...{8389}{8494}"Od tureckiego "hoca":|A: Tytu� szacunku dla nauczyciela.{8498}{8570}- B: m�dry m�czyzna. "|- Lub kobieta.{8575}{8634}"C: sekta...{8640}{8733}staro�ytnych zamachowc�w Izmailit�w. "{8738}{8797}- Pasuje mi "A", dla nauczyciela.|- Nie wiem.{8802}{8869}To z zamachowcami,|te� bym nie wyklucza�.{8873}{8931}- Kocham "New York Magazine".|- Geniusze.{8936}{9008}- Powinnam wys�a� kartk� z podzi�kowaniem?|- Wy�lij kosz z owocami.{9050}{9073}Kocham owoce.{9078}{9144}Tak, dlatego w�a�nie, �eni� si�|z tob�, moja khod�a.{9148}{9263}Nie sko�czyli�my.|Nie sko�czyli�my z komentarzami.{9268}{9312}- Ah.|- OK.{9317}{9366}OK. Zobaczmy.{9371}{9459}"Analiza Dr Lloyd, nakaz�w i zakaz�w|w mi�o�ci, jest wnikliwa{9464}{9529}- i k��liwa. "|- K��liwa! Co to znaczy?{9534}{9606}To jakie�, wyszukane s�owo|na "kup� g�wna?" K��liwy?{9611}{9676}- Bezpo�redni i ci�ty.|/- Daj spok�j, m�dralo...{9681}{9730}Co? Widzia�em to w Jeopardy.{9734}{9816}Nie mogli po prostu napisa�:|"Przeczytaj to, zrujnuj swoje �ycie?"{9821}{9863}Przeczytaj nam dzia� sportowy, co?{9868}{9942}/"Talenty fizyczne, daj� szanse,|/na wnikliwe obserwacje{9947}{10011}ludzkiego serca, kt�re mo�e zadziwia�. "{10016}{10102}- Problemy, na godzinie pierwszej.|/- "Jest ciep�ym roso�kiem dla serca."{10107}{10148}A niech mnie w dup�!{10154}{10259}Hej, Sofia! Sof!{10264}{10347}Czytam o kobiecie, kt�ra ci pomog�a,|wbi� n� prosto w moje serce.{10352}{10422}- Bardzo k��liwa rzecz.|- Nie mog� teraz rozmawia�,{10427}{10492}- bo zaraz musz� gdzie� by�.|- Podwieziemy ci�.{10497}{10579}Hej, koledzy!|Zatrzymajcie w�z!{10584}{10665}Sof, chod�.|Nie oddzwoni�a� do mnie.{10670}{10764}- By�am zaj�ta.|- Sofia, nie zn�caj si� nad nim.{10769}{10839}Porozmawiaj z nim, Sof.{10844}{10947}Nie r�b tego, Sof!|Chod� tu! Sofia!{10983}{11069}Prosz�, podejd� i porozmawiamy.{11073}{11154}Nie, nie ty.|Mo�esz opu�ci� r�ce.{11184}{11257}- Stra�acy. My nie aresztujemy ludzi.|- My polewamy was wod�.{11262}{11387}Sof! Nie odjad�, p�ki nie podejdziesz.{11562}{11648}Nie rozumiem.|W jednej chwili, bierzemy �lub,{11654}{11746}planujemy imiona dzieci,|a w nast�pnej, z powodu jakiej� wariatki...{11751}{11817}- Ona jest lekarzem.|- Lekarzem czego, Sof?{11822}{11891}Czego? Powiedz mi.{11919}{11975}Patrick, to koniec.{11980}{12020}Przepraszam.{12025}{12067}OK? To koniec.{12146}{12186}Musz� i��.{12320}{12414}Dobra, koniec przedstawienia.|Id�cie dalej! Na co si� gapisz?{12436}{12523}/Spotka�am kogo� fajnego, ale wszyscy moi znajomi,|/m�wi�, �e jest nieodpowiedni dla mnie.{12529}{12594}- Co m�wi�?|/- �e nie mamy nic wsp�lnego ze sob�.{12598}{12623}/To tylko seks.{12628}{12721}�e uciekam od bardziej odpowiednich|dla mnie facet�w, kt�rym si� podobam.{12726}{12775}/- Bo...|- Boisz si� prawdziwego uczucia?{12780}{12803}/Tak m�wi�.{13319}{13403}- Jest Patrick!|- Patrick!{13408}{13500}- Patrick...|- Cicho! Zostaw go w spokoju.{13506}{13566}Nie widzisz, �e ma z�amane serce?{13603}{13703}Jak on mo�e je��, kiedy jego ukochana,|porzuci�a go na zawsze...{13709}{13808}bez wyja�nienia i mo�e,|w�a�nie teraz...{13813}{13896}przyprawia mu rogi.{14094}{14221}- Dobranoc wszystkim.|- Przyprawia rogi? Co to znaczy?{14997}{15059}- Hej.|- Zaraz do��cz� do ciebie.{15065}{15146}Daj� Michaelowi Moore, bonusowe mile,|za przeleciane rejsy, zebrane przez Anne Coulter.{15150}{15216}Ajay, cz�owieku.|To hakowanie, wymyka si� spod kontroli.{15221}{15316}- Mo�esz mie� powa�ne problemy.|- Za p�no. Udanej podr�y, panie Moore.{15322}{15375}Widzisz informacj�, o weselu lekarki serc?{15380}{15431}Kto o zdrowych zmys�ach,|zechce j� po�lubi�?{15437}{15505}- Kogokolwiek wybierzemy.|- Co masz na my�li?{15509}{15558}Patrz.{15639}{15680}- Co to?|- To ona.{15684}{15759}- Lekarka serc?|- Zebra�em to z jej �wiadectwa urodzenia.{15765}{15866}- No nie wiem, Ajay.|- O czym ty m�wisz?{15871}{15961}Musisz tylko kr��y� wok� niej i mamrota�,|o oddaniu jej cz�stki twego umys�u.{15966}{16024}Czy odegraniu si� na niej.{16028}{16086}OK, nigdy nie powiedzia�em:|"Odegra� si� na niej."{16091}{16153}Je�li juz si� tym nie przejmujesz,|to co innego.{16158}{16222}I ciesz� si�, �e masz to ju� za sob�.{16228}{16266}Czekaj.{16319}{16422}Mo�e mog� jej powiedzie�, jak si� czuj�,|i niech poczuje si� odpowiedzialna za to...{16427}{16506}Przyczyni�oby si� to, do mojego rozwoju|czy... [ Pobierz całość w formacie PDF ]