Przypomnienie%20z%20obliczen%20chemicznych[1], Rok III, V semestra, geochemia, chomikuj, kolos 1,2 (mrr mrr)

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
PRZYPOMNIENIE PROSTYCH OBLICZEŃ CHEMICZNYCH
1. Uzgadnianie równań reakcji chemicznych
SiO
2
+ HF => SiF
4
+ H
2
O
Fe
2
O
3
+ CO => Fe + CO
2
(uwaga: reakcja redox, wymaga bilansu elektronowego)
2. Obliczanie masy molowej związku
Oblicz masę molową minerału: albitu.
Oblicz masę molową minerału: dolomitu.
3. Pojęcie mola
Ile moli sodu znajduje się w jednym litrze roztworu zawierającego 4,76 g siarczanu(VI) sodu?
Ile moli ołowiu znajduje się w 7,0 g galeny?
4. Obliczanie zawartości
Ile procent (wagowych) siarki zawiera piryt?
Ile gramów jonów węglanowych CO
3
2-
jest w roztworze zawierającym rozpuszczony Na
2
CO
3
o stężeniu 2,5
.
10
-3
mol/L?
5. Przypomnienie klasyfikacji minerałów i wzorów chemicznych minerałów
Pierwiastki rodzime
: Cu, Ag, Au, Pt, Hg, Fe, As, Sb, Bi, C, S
Siarczki
: piryt, markasyt, pirotyn, chalkopiryt, arsenopiryt, galena, sfaleryt, wurcyt, chalkozyn,
kowelin, bornit
Halogenki
: fluoryt, halit, sylwin
Tlenki i wodorotlenki
: magnetyt, hematyt, ilmenit, goethyt, gibbsyt, brucyt, kupryt, tenoryt,
korund, (co to jest limonit, galman, blenda skorupowa itp.)
Węglany
: kalcyt, aragonit, syderyt, dolomit, z nazwy i klasy azuryt i malachit
Siarczany
: anhydryt, gips, baryt
Fosforany
: apatyt
Krzemiany wyspowe
: oliwiny (forsteryt-fajalit), granaty (pirop-almandyn), odmiany
polimorficzne Al
2
SiO
5
(sillimanit-andaluzyt-dysten), tytanit
Krzemiany grupowe
: z nazwy i klasy epidoty
Krzemiany i glinokrzemiany pierścieniowe
: z nazwy i klasy turmaliny, że zawierają bor
Krzemiany i glinokrzemiany łańcuchowe
: z nazwy i klasy pirokseny, wzór grupowy, 2
wzory minerałów
Krzemiany i glinokrzemiany wstęgowe
: z nazwy i klasy amfibole, wzór grupowy, 2 wzory
minerałów
Krzemiany i glinokrzemiany warstwowe
: kaolinit z wzorem, wzór grupowy, z nazwy i klasy
muskowit, biotyt, talk, illit, glaukonit, montmorillonit, chloryty, termin „smektyty”
Krzemiany i glinokrzemiany przestrzenne
: kwarc, opal, chalcedon, nazwy i wzory skaleni
potasowych, sodowych i plagioklazów, z nazwy i klasy skaleniowce
  [ Pobierz całość w formacie PDF ]