Przyroda Polski, Dla dzieci i młodzieży, Bajki do czytania

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Niniejsza
darmowa publikacja
zawiera jedynie fragment
pełnej wersji całej publikacji.
Aby przeczytaæ ten tytuł w pełnej wersji
.
Niniejsza publikacja mo¿e byæ kopiowana, oraz dowolnie
rozprowadzana tylko i wył¹cznie w formie dostarczonej przez
NetPress Digital Sp. z o.o., operatora
. Zabronione s¹
jakiekolwiek zmiany w zawartoœci publikacji bez pisemnej zgody
NetPress oraz wydawcy niniejszej publikacji. Zabrania siê jej
od-sprzeda¿y, zgodnie z
.
Pełna wersja niniejszej publikacji jest do nabycia w sklepie
internetowym
N
ad brzegami wód
5
Wśród roślinności porastającej
brzegi jeziora rozpoznamy trzci-
nę, tatarak i pałkę wodną. Licz-
ne gatunki ptaków znajdą w tej
gęstwinie miejsca do założe-
nia gniazda. Jeziora
Śniardwy
i
Mamry
na Pojezierzu Ma-
zurskim są największe, a jezio-
ro
Hańcza
położne na terenie
Suwalskiego Parku Krajobrazo-
wego jest najgłębsze w Polsce.
Z najbardziej malowniczych je-
zior, z licznymi zakolami, słynie
Wigierski Park Narodowy. Na-
zwa parku pochodzi od jeziora
Wigry
. Na jego terenie znajduje
się ponadto 17 niewielkich jezior
położonych w lesie, zwanych
su-
charami
.
Zbiorniki wodne obfitują w pożywienie dla
ludzi i zwierząt. Niektóre zwierzęta, np. bóbr, są
roślinożerne, inne zaś, jak wydra, to drapieżniki.
Czasami hodowcy ryb uważają, że wydry są
szkodnikami.
Bobry
, jak żadne inne zwierzęta, po-
trafią zmieniać środowisko. Swoimi
mocnymi zębami przegryzają pnie
drzew, a z kawałków gałęzi budują
tamy, powodując zalewanie najbli-
żej położonych terenów. W miejscu
łąki lub pola powstaje płytkie jezior-
ko, nad które w poszukiwaniu poży-
wienia chętnie przylatują ptaki.
Wydrę
możemy spotkać nad brzegami stawów i je-
zior. W norach wykopanych w brzegu wychowuje ona
swoje młode. W dzień śpi, a nocą poluje na ryby. Małe
rybki połyka w całości, duże zjada na brzegu, dlatego
często możemy zobaczyć pozostałości po jej uczcie.
Niniejsza
darmowa publikacja
zawiera jedynie fragment
pełnej wersji całej publikacji.
Aby przeczytaæ ten tytuł w pełnej wersji
.
Niniejsza publikacja mo¿e byæ kopiowana, oraz dowolnie
rozprowadzana tylko i wył¹cznie w formie dostarczonej przez
NetPress Digital Sp. z o.o., operatora
. Zabronione s¹
jakiekolwiek zmiany w zawartoœci publikacji bez pisemnej zgody
NetPress oraz wydawcy niniejszej publikacji. Zabrania siê jej
od-sprzeda¿y, zgodnie z
.
Pełna wersja niniejszej publikacji jest do nabycia w sklepie
internetowym
[ Pobierz całość w formacie PDF ]