Przyrodo witaj kl 5 odpowiedzi do zajec warsztatowych, PRAKTYKI, materiały dydaktyczne do lekcji SP

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
//-->Klasa 5. Dział 1Odpowiedzi do zadań z zeszytuZajęcia warsztatowe „Przyrodo, witaj!” klasa 5DZIAŁ 1. PrZeD węDrówką Po PolscePolecenie 1.A.Wymiary kartki zależą od wyboru ucznia.B.Skala planu zależy od wielkości terenu wokół szkoły.c.Kierunki świata zaznaczono na krawędziach kartki papieru, ponieważumożliwia to właściwe zorientowanie planu.D.Plan terenu należy zorientować, ponieważpozwala to zlokalizować obiekty w terenie.Polecenie 2.Skala liniowa zależy od skali planu ustalonej w zadaniu 1B.1. sporządzamy plan terenu wokół szkołyobserwacja 1obserwacja 2Polecenie 1.Odpowiedzi zależą od pomierzonych odległości.obserwacja 3Polecenie 1.A.Przy nanoszeniu kolejnych obiektów na plan terenu musimy zawsze mierzyć odległości od elementu już naryso-wanego, ponieważułatwi to zachowanie proporcji długości i odległości przy wszystkich pomiarach.B.Sprawdzanie przy rysowaniu kolejnych elementów na planie, czy zachowane są kierunki świata, jest konieczne,ponieważumożliwi to poprawne umiejscowienie obiektów.DZIAŁ 2. PolskA I jej sąsIeDZI2. co ciekawego i ważnego możemy odczytać z różnych map?obserwacja 1Polecenie 1.A.Polska jest podzielona na16województw.B.Województwa są podzielone napowiaty, a  te nagminy. Podział terytorium kraju na jednostki administracyjnenazywa się podziałemadministracyjnym lub terytorialnym.obserwacja 2Polecenie 1.Odpowiedź zależy od wybranego przez ucznia państwa.obserwacja 3Polecenie 1.A.Do największych polskich miast należą: Warszawa, Kraków, Łódź, Gdańsk, Poznań, Wrocław i Katowice.B.Duże miasta w Polsce są rozmieszczone stosunkowonierównomiernie.c.Odległości pomiędzy największymi polskimi miastami najczęściejprzekraczają100 km.DZIAŁ 3. krAjoBrAZy PolskI3. Badamy skałyobserwacja 1Polecenie 1.Przykładami skały luźnej sąpiasekorazżwir.© Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o., Warszawa 20131odpowiedzi do wybranych zadań z zeszytu ćwiczeń|Przyrodo, witaj!Minerały w skale luźnejnie sąze sobą powiązane.Przykładami skały zwięzłej sąglinaorazless.Przykładami skały litej sągranit, piaskowiecorazwapień.Minerały w skale litejsąz sobą połączone silnie.Minerały wchodzące w skład granitu sąwielokolorowe, np.szare, białe, czarne, różowe, czerwone.Granit jest skałątwardą.4. wycieczka do obszaru chronionego w pobliżu szkołyOdpowiedzi do wszystkich zadań zależą od charakteru obszaru chronionego i jego odległości od szkoły.DZIAŁ 4. Mój orgAnIZM5. Zabawy przyrodnicze − jak działają kości, mięśnie i stawy?Doświadczenie 1Polecenie 1.Uzasadnienie, dlaczego kość pod wpływem octu zrobiła się elastyczna:Ocet wypłukał z badanej kości sole mineralne, więc po siedmiu dniach jest ona zbudowana głównie z substancji biał-kowej. Substancja białkowa sprawia, że kość jest elastyczna i giętka.Doświadczenie 2Polecenie 1.Uczeń podpisze:zginaczprostownikZginacz kurcząc się, rozciąga prostownik i powoduje zgięcie przedramienia.Prostownik kurcząc się, rozciąga zginacz i powoduje wyprostowanie przedramienia.Doświadczenie 3.Polecenie 1.Staw kolanowy jest stawem zawiasowym, gdyż warunkuje ruch kości tylko w jednej płaszczyźnie.Polecenie 2.2© Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o., Warszawa 2013Klasa 5. Dział 5Polecenie 3.Zgodnie z  poleceniem uczeń wklei naklejki. Staw kolanowy – staw zawiasowy. Staw brakowy – staw kulisty. Stawbiodrowy – staw kulisty. Staw łokciowy – staw zawiasowy.DZIAŁ 5. roZwIjAM sIę I PoZnAję otocZenIe6. Badanie właściwości światłaDoświadczenie 1Polecenie 1.A.Światło rozchodzi się po liniachprostych.B.Zjawisko zmiany kierunku światła spowodowane wstawieniem lusterka nazywa się zjawiskiemodbicia.c.Zjawisko zmiany kierunku światła po przejściu przez prostopadłościenny słoik z wodą nazywa się zjawiskiemzałamania.D.Szklanka wypełniona wodązałamujepromienie świetlne.Doświadczenie 2Polecenie 1.A.Pomidor jest czerwony w świetle dziennym, ponieważodbijaświatło czerwone.B.Gdy patrzymy na czerwony pomidor przez folię niebieską, przyjmuje on kolorfioletowy, ponieważmieszają siębarwy czerwona i niebieska.c.Gdy patrzymy przez czerwoną folię na ogórek, ma on kolorbrązowy/brązowawy, gdyż barwy się mieszają.Doświadczenie 3Polecenie 1.Prezentacja multimedialna zależna od wyboru ucznia.Doświadczenie 4Polecenie 1.A.Obraz, który powstaje na siatkówce oka, jest obrazempomniejszonymi odwróconym.B.Pomniejszenie spowodowane jest tym, że soczewka naszego oka jest soczewką, któraskupiapromienie świetlne.7. Badanie dźwięków wokół nasDoświadczenie 1Polecenie 1.A.Dźwięk rozchodzi się przez przekazywanie zaburzeń, które nazywamydrganiami.B.Warunkiem rozchodzenia się drgań jestistnienie ośrodka zbudowanego z drobin.c.W próżni dźwięknie rozchodzi się.Doświadczenie 2Polecenie 1.A.Do naszego ucha dźwięki docierają w postaci drgańpowietrza.B.Te drganiaodbierabłona bębenkowa, która przekazuje je do „wzmacniaczy sygnału dźwiękowego”. Do zespołu„wzmacniaczy”, które nie tylko wzmacniają, ale także przetwarzają dźwięk na impulsy nerwowe należą: 1 −młote-czek, 2 −kowadełko, 3 −strzemiączko.Polecenie 2.Źródło dźwięku wprawia powietrze w drgania, które powodują drganie membrany bębenka i znajdujących się na niejkryształków cukru.Polecenie 3.*Dzięki parze uszu można określić kierunek źródła dźwięku.© Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o., Warszawa 20133odpowiedzi do wybranych zadań z zeszytu ćwiczeń|Przyrodo, witaj!Polecenie 1.A.Długa linijka drga z  mniejszą częstotliwością niż krótka, dlatego dźwięki wydawane przez linijki mają różnąwysokość.B.Stetoskop wzmacnia cichy dźwięk bijącego serca.Polecenie 2.Wysokie dźwięki niesłyszalne dla ludzkiego ucha to ultradźwięki.Polecenie 1.A.Pudła wzmacniające sygnały dźwiękowe w instrumentach muzycznych nazywa się pudłamirezonansowymi.B.Częstotliwość dźwięku słyszanego w słomkach zależy odich długości.Polecenie 2.Ze względu na źródło dźwięku instrumenty muzyczne są dzielone na: strunowe, dęte i perkusyjne.Doświadczenie 3Doświadczenie 4DZIAŁ 6. Moje ZDrowIe8. Układamy jadłospisobserwacja 1Uczeń uzupełni tabelę zgodnie z przygotowanymi produktami.Polecenia 1., 2.i 3*. uczeń wykona zgodnie z przygotowanymi produktami.Polecenie 1.Na podstawie danych w tabeli uczeń wybierze zapotrzebowanie energetyczne organizmu zgodnie ze swoją masą cia-ła i aktywnością fizyczną oraz płcią.Polecenie 2.Zapotrzebowanie energetyczne dziewczynek w wieku 10−12 lat: 1750−1900kcal − przy małej aktywności fizycznej,2000−2150 kcal − przy średniej aktywności fizycznej.Zapotrzebowanie energetyczne chłopców w wieku 10−12 lat: 1900−2100kcal − przy małej aktywności, 2150−2350kcal− przy średniej aktywności fizycznej.Wniosek: Chłopcy w wieku 10−12 lat mają większe zapotrzebowanie na energię od dziewczynek.Polecenie 3.dziewczynki 10–12 lat: 1750−1900kcal − przy małej aktywności fizycznej, 2000−2150kcal − przy średniej aktywno-ści fizycznej.chłopcy 10−12 lat: 1900−2100kcal − przy małej aktywności, 2150−2350kcal − przy średniej aktywności fizycznej.Wniosek: Większa aktywność fizyczna zarówno dziewczynek, jak i chłopców sprawia, że ich zapotrzebowanie energe-tyczne jest większe.obserwacja 2obserwacja 3Polecenia 1., 2.i 3*. uczeń wykona na podstawie danych zawartych w tabeli.Polecenie 4.Uczeń zaproponuje przepis na swoją ulubioną potrawę.9. jak wypoczywać − moje propozycje dla rodziców, koleżanek i kolegówĆwiczenie 11. pływanie, żeglowanie, pływanie kajakiem, piłka wodna2. pływanie, piłka plażowa, piłka wodna, żeglowanie3. siatkówka, koszykówka, piłka ręczna, piłka nożna4. narciarstwo zjazdowe, narciarstwo biegowe, slalomPolecenie 1.A.Podczas pływania łódką, kajakiem czy żaglówką dziecko powinno mieć założonykapokktóryzabezpiecza przedutonięciem.4© Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o., Warszawa 2013Klasa 5. Dział 7zelka sprawia, że rowerzystajest widoczny dla kierowców samochodów i motocykli.Polecenie 2.Narciarz − dziecko może się przewrócić i złamać rękę lub nogę. Może zderzyć się z innym narciarzem, co może spo-wodować urazy głowy lub kręgosłupa.Rowerzysta − dziecko może zderzyć się z samochodem albo motocyklem. Może spaść z roweru.Dzieci wypoczywające nad morzem − mogą doznać poparzenia słonecznego, gdy nie zabezpieczą odpowiednioskóry. Mogą doznać udaru słonecznego, gdy nie będą mieć nakrycia głowy. Mogą też się utopić, gdy będą się kąpaćw miejscu niedozwolonym.Polecenie 3.Zgodnie z pomysłem ucznia.Polecenie 1.Biernie wypoczywamy po wysiłku fizycznym, a także wtedy, gdy organizm jest osłabiony np. po operacji czy chorobie.Polecenie2., 3.i 4. − zgodnie z pomysłem ucznia.B.Rowerzysta powinien być wyposażony w kaski kamizelkę odblaskową.Kaskchroni głowę przed urazami, a kami-Ćwiczenie 2DZIAŁ 7. sUBstAncje sZkoDlIwe DlA ZDrowIAPolecenie 1.Płyn do dezynfekcji toalet rozkłada gotowane białko kurze, przy czym zmienia barwę na żółtawą. Powstaje piana, którątworzy gaz o nieprzyjemnymzapachu, powodującymkaszel/łzawienie oczu. Dlatego na ulotce produktu znajduje siępiktogram ostrzegawczy: substancjadrażniąca.Polecenie 2.Płyn do dezynfekcji toalet powoduje nieodwracalną przemianę białka jaja kurzego.10. substancje szkodliwe dla zdrowiaDoświadczenie 1Doświadczenie 2Polecenie 1Denaturat działa drażniąco na oczy, może wywoływać senność lub zawroty głowy.Polecenie 2Przeznaczenieśrodka czystościPiktogram staryRodzaj zagrożeniaPiktogram nowydo udrożniania rur, do usuwania przy-paleńżrącyPodpałki żelowe do grilla i kominków,denaturat,aerozole do niszczenia owadów, rozpusz-czalniki (aceton, benzyna, nitro)łatwopalny© Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o., Warszawa 20135 [ Pobierz całość w formacie PDF ]