Przyrządy pomiarowe 587 696(1), Scania

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
13:00-01
Wydanie
2
pl
Przyrządy pomiarowe 587 696
Działanie i opis czynności
3000
TEMPERATUR
E
FLO
W/R
PM
200
00
100
RPM
N
RPM
US
GAL
IMP
GAL
LPM
400
C
bar
psi
F
ON
OFF
Fast
Units
C
EXT
FLOW
RESET
TA
CH
INT
EXT
TACH
FL
OW
1 712 490
©
Scania CV AB 2000, Sweden
a s
Spis treści
Opis działania
Informacje ogólne .................................................. 3
Przyrząd pomiarowy 587 696 ................................ 4
Opis elementów...................................................... 7
Konserwacja sprzętu pomiarowego ................... 18
Opis czynności serwisowych:
Wykrywanie usterek ............................................ 19
Wymiana baterii ................................................... 20
Sitka oleju w mierniku przepływu......................21
Dane
................................................................................ 25
2
©
Scania CV AB 2000, Sweden
13:00-01
 Opis działania
Opis działania
Informacje ogólne
Sprzęt pomiarowy podłącza się do układu
hydraulicznego w celu pomiaru ciśnienia,
przepływu i temperatury w układzie.
Sprzęt pomiarowy składa się ze skrzynki do
przechowywania, instrumentu
pomiarowego, jednostki przepływowej i
zestawu przewodów elastycznych i złączy do
podłączania do układu hydraulicznego.
Jednostka przepływowa składa się z
regulowanego zaworu ograniczającego
ciśnienie, przepływomierza i regulowanego
zaworu - bezpiecznika.
Przyrząd pomiarowy jest kalibrowany
fabrycznie do pewnej wartości
przepływomierza. Wartość ta zapisana jest
na obudowie przepływomierza. Określona
kalibracja jest zaprogramowana w
urządzeniu pomiarowym i nie może być ona
zmieniona bez przerobienia przyrządu.
Przy wymianie przepływomierza przyrząd
pomiarowy trzeba wysłać do firmy Scania w
celu kalibracji do wartości nowego
przepływomierza.
Zestaw pomiarowy może być uzupełniony o
zewnętrzny przepływomierz (EXT. FLOW) i
tachometr (TACH) jako wyposażenie
dodatkowe.
Przyrząd pomiarowy może być skalibrowany
dla zewnętrznego przepływomierza bez
zmiany kalibracji fabrycznej dla
przepływomierza wewnętrznego.
Powyższe akcesoria nie są zawarte w
asorymencie narzędzi Scania.
13:00-01
©
Scania CV AB 2000, Sweden
3
Opis działania
Zestaw pomiarowy 587 696
6
1
2
3
4
5
3000
TEMPERATU
RE
FL
OW/RPM
200
7
89
00
100
F
a s
RPM
N
US
GAL
IMP
GAL
LPM
400
F
C
bar
psi
F
ON
OFF
Fast
Units
C
EX
T
FLOW
TACH
RESET
TACH
INT
EXT
FLOW
1
Przewód hydrauliczny łączy ze stroną tłoczną pompy hydraulicznej
Jednostka przepływowa:
2
Regulowany zawór ograniczający ciśnienie
3
Przepływomierz
4
Regulowany zawór - bezpiecznik
5
Przewód hydrauliczny - łączy ze stroną tłoczną przekładni kierowniczej
6
Przewód hydrauliczny - łączy ze zbiornikiem oleju
7
Przewód sygnału temperatury i przepływu
8
Zespół przewodów ciśnieniowych oleju
9
Przyrząd pomiarowy
4
©
Scania CV AB 2000, Sweden
13:00-01
RPM
Opis działania
Następujące elementy przechowywane
są w skrzynce (półka):
99 341
99 327
TEMPERATURE
FLOW/RPM
FCF RPM RPM US IMP LPM
a
st N
GAL GAL
1
Element pośredni do złącza powrotnego
do 3. serii, Scania 99 341.
2
Element pośredni do złącza powrotnego
do 4. serii, Scania 99 327.
3
Przyrząd pomiarowy
4
Jednostka przepływowa: zawór
ograniczenia ciśnienia, przepływomierz i
zawór - bezpiecznik.
5
Przewód sygnału dla przyrządu
pomiarowego.
O
F
Fast
Units
1
2
C
3
4
5
13:00-01
©
Scania CV AB 2000, Sweden
5
O
[ Pobierz całość w formacie PDF ]