Przyspiesz swój komputer, Informatyka

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Przyspiesz swój komputer!
KaŜdy marzy o superszybkim i wydajnym pececie. Jednak co zrobić, gdy nie
masz pieniędzy na jego modernizację? Jest łatwy sposób, dzięki któremu
zmienisz swojego poczciwego ‘Ŝółwia’ w szybki ‘bolid Formuły 1’. W
poniŜszym artykule dowiesz się, jak krok, po kroku zoptymalizować i
podrasować swój system. Przedstawione wskazówki są łatwe do wykonania,
a co najwaŜniejsze – nie niosą za sobą ryzyka uszkodzenia komputera.
Ciągle narzekasz na szybkość i wydajność swojego peceta? Wielu ludzi w
takim przypadku decyduje się wydać niemałe pieniądze na modernizacje
swojego sprzętu. Wymieniają procesor, kupują dodatkową kość pamięci RAM,
instalują szybki i pojemny dysk twardy. Istnieje jeszcze jeden, sprawdzony
sposób na przyspieszenie komputera, mianowicie optymalizacja systemu
operacyjnego. NajwaŜniejsze jest to, nie musisz wydawać na to ani złotówki,
oraz moŜesz wykonać te wszystkie wskazówki w zaciszu własnego domu,
siedząc wygodnie w fotelu…
Optymalizacja są to wszelkie działania i operacje mające na celu poprawę
wydajności systemu operacyjnego, oraz zainstalowanych aplikacji. Istnieje
wiele sposobów na zwiększenie wydajności i szybkości peceta. MoŜesz
skorzystać z szeregu dostępnych aplikacji, które zoptymalizują działanie
Windows, wyczyszczą dysk ze zbędnych plików, uwolnią pamięć RAM lub
odchudzą systemowy rejestr. Wykonując powyŜsze czynności twój pecet
zdecydowanie przyspieszy. System będzie uruchamiał się szybciej, odzyskasz
sporo wolnego miejsca na dysku, dostęp do plików i folderów będzie szybszy.
Zwiększając wydajność karty graficznej sprawisz, Ŝe grafika podczas
wirtualnej rozrywki będzie wyświetlana płynniej.
1. WYŁĄCZNIE WYKRYWANIA NAPĘDÓW
Podczas startu, komputer wykrywa podłączane do niego urządzenia, np. dysk
twardy lub Cdrom. Proces ten spowalnia bootowanie peceta. Spraw, aby
komputer ‘zapamiętał’ zainstalowane napędy i następnym razem nie
wyszukiwał ich. Wejdź do BIOSu (zazwyczaj umoŜliwia to klawisz [Delete],
jeśli nie, poszukaj w instrukcji obsługi dołączanej do płyty głównej) a
następnie wybierz opcję Standard CMOS Features, naciśnij Enter. Na ekranie
ukaŜe się lista zainstalowanych napędów. Wiersze, przy których figuruje
słowo [None], oznacza brak wykrytych urządzeń. Zaznacz pozycję, przy której
znajduje się ten wpis i wybierz ją. Następnie dodaj zaznaczenie przy opcji
None i naciśnij [Enter]. Powtórz powyŜszą wskazówkę dla kaŜdej pozycji, przy
której figuruje [None]. Następnym krokiem będzie oznaczenie dysku, który
masz zainstalowany na stałe w komputerze. Aby to zrobić odnajdź nazwę
napędu, wybierz go, oraz naciśnij [Enter]. Następnie zaznacz pozycję o takiej
samej nazwie, jak ta, który figurowała przy wpisie oznaczającym wybrany
dysk twardy, po czym naciśnij [Enter]. Później dodaj zaznaczenie przy opcje
Manual, oraz wciśnij [Enter]. Wyjdź z BIOSu i zapisz zmiany.
2. START Z DYSKU TWARDEGO
Przy starcie komputer moŜe szukać systemu operacyjnego na innym nośniku,
niŜ dysk twardy (płyta Cdrom, dyskietka, pendrive). Czynność ta zabiera
cenny czas. Spraw, aby pecet wiedział, skąd ma uruchomić system. Aby to
zrobić, wejdź w BIOS, znajdź opcję Advanced BIOS Features, po czym wybierz
ją. Twoim oczom ukaŜe się lista z dostępnymi opcjami. WskaŜ opcję First
Boot Device i naciśnij [Enter]. Na dostępnej liście zaznacz dysk twardy i
wciśnij klawisz [Enter]. Wyjdź z BIOSu i potwierdź zapisane zmiany. Od tej
pory komputer będzie startował wyłącznie z dysku twardego, a nie z innych
nośników, co przyspieszy start peceta.
3. DEFRAGMENTACJA DYSKU TWARDEGO
Fragmentacja plików jest procesem, od którego nie moŜesz się uchronić.
Ciągłe zapisywanie i usuwanie danych sprawia, Ŝe ulegają one rozproszeniu
po całym dysku. Zamiast zostać zapisane w całości w jednym miejscu, ich
fragmenty zapisywane są w odległych od siebie sektorach, co znacznie
wydłuŜa czas dostępu do nich. Regularne wykonywanie defragmentacji dysku
pozwoli w znacznym stopniu zredukować ten problem. Nie musisz instalować
dodatkowych aplikacji – systemowy defragmentator w zupełności wystarczy.
Aby go uruchomić wejdź w menu Start, następnie w Akcesoria, Narzędzia
systemowe i kliknij Defragmentator dysków. Twoim oczom ukaŜe się
przejrzysta i prosta w uŜyciu aplikacja. Warto sprawdzić, która partycja
wymaga defragmentacji. W tym celu kliknij na nią prawym przyciskiem myszy
i wybierz Analizuj. Po chwili wyświetli ci się informacja o tym, czy warto
przeprowadzić ten proces. Ponownie zaznacz partycję, którą chcesz poddać
defragmentacji, oraz wybierz Defragmentuj. W zaleŜności od wielkości dysku i
fragmentacji plików proces ten moŜe trwać nawet kilka godzin. Pamiętaj, aby
w tym czasie nie korzystać z komputera, oraz wyłącz programy działające w
tle (antywirus, firewall, itp.).
4. WYŁĄCZ NIEPOTRZEBNE USŁUGI
Podczas startu Windows uruchamiane są składniki systemu zwane usługami.
Niektóre z nich są zbędne i niepotrzebnie tylko zajmują dodatkową pamięć
RAM peceta. Aby dostać się do apletu Usługi, wejdź w Panel sterowania, a
następnie w Narzędzia administracyjne. Kliknij na ikonę Usługi. Na ekranie
pokaŜe się pokaźna lista składników systemu. Chcąc wyłączyć daną usługę
kliknij na nią podwójnie. Następnie z listy wybierz: Wyłączony. Od tej pory
usługa nie będzie ładowała się przy starcie Windows.
Zbędne usługi, które warto wyłączyć::
Zbędne usługi, które warto wyłączyć
Posłaniec
Posłaniec – usługa umoŜliwiająca wysyłanie wiadomości pomiędzy
serwerami. Wyłączenie jej ochroni cię przed robakami, oraz rozsyłanym
spamem.
Usługa indeksowania
Usługa indeksowania – przyspiesza wyszukiwanie plików na dysku twardym.
Jej działanie w znaczącym stopniu spowalnia pracę komputera. Wyłącz ją i
skorzystaj z opcjonalnej wyszukiwarki zasobów sieciowych, np. Google
Desktop.
Klient śledzenia łączy rozproszonych
Klient śledzenia łączy rozproszonych – zbędna usługa, tworząca skróty do
plików na innym komputerze lokalnym
Przeglądarka komputera – usługa odpowiedzialna za wyświetlanie listy
komputerów pracujących w sieci lokalnej, niepotrzebna na komputerze nie
podłączonym do tejŜe sieci.
Usługa raportowania błędów
Usługa raportowania błędów – usługa umoŜliwiająca tworzenie raportów po
wystąpieniu błędu w systemie i przesłanie ich do Microsoftu.
Logowanie do sieci
Logowanie do sieci – usługa zbędna dla zwykłego, domowego uŜytkownika,
potrzebna wyłącznie w duŜej sieci.
Rejestr zdalny
Rejestr zdalny – wyłącz tę usługą po to, aby uniemoŜliwić zdalną modyfikację
rejestru systemowego – poprawi to bezpieczeństwo komputera.
Pomoc i obsługa techniczna
Pomoc i obsługa techniczna – wyłącz ją, jeŜeli nie korzystasz z Pomocy w
systemie Windows.
[ Pobierz całość w formacie PDF ]