Przysposobienie obronne ZSZ Podręcznik INSTRUKCJA, Podręczniki, lektury

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
//--> Przysposobienie obronne ZSZ Podręcznik Jak ściągnąć Przysposobienie obronne ZSZ Podręcznik? - INSTRUKCJA1. Kliknijtutaj2. Postępuj zgodnie ze wskazówkami.3. Ciesz się Przysposobienie obronne ZSZ Podręcznik na swoim komputerze:)Założeniem autorów podręcznika jest wyposażenie ucznia w odpowiednią wiedzę i umiejętnościniezbędne do podejmowania skutecznych działań w obliczu zagrożeń nie tylko militarnych, ale także:powodzi, pożarów i katastrof ekologicznych. Przygotowanie ucznia do odpowiednich zachowań wsytuacjach zagrożeń jest zasadniczym celem edukacji obronnej. Aby go osiągnąć, autorzy proponują nowepodejście do nauczania tego przedmiotu, pozbawione niepotrzebnych i często mylnych uproszczeń orazuogólnień. Sposób podania wiedzy, pytania i ćwiczenia kontrolne ukierunkowane na twórcze myślenie,urozmaicona szata graficzna, zdjęcia, ryciny i schematy oraz odnośniki do literatury pomocniczej (w tymtakże wskazówki dotyczące stron internetowych) pomagają zainteresować ucznia przedmiotem. Kształcąw nim także potrzebę samodzielnego zdobywania informacji oraz umiejętności niezbędne w sytuacjachzagrożenia. Podręcznik zawiera następujące działy tematyczne: Charakterystyka współczesnych zagrożeńczłowieka w czasie pokoju i w okresie wojny, System bezpieczeństwa Rzeczpospolitej Polskiej,Międzynarodowe prawo humanitarne, Ochrona ludności w ramach powszechnej samoobrony, Pierwszapomoc w nagłych wypadkach oraz Terenoznawstwo. Opublikowano w nim także zagadnienia do wyboru(strzelectwo sportowe, bieg na orientację, organizacja i działanie zespołu pierwszej pomocy). POBIERZ Przysposobienie obronne ZSZ Podręcznik TERAZ! [ Pobierz całość w formacie PDF ]